kapelan policji

Idź do spisu treści

Menu główne:

OŚWIADCZENIE
SYNODU DIECEZJI MAZURSKIEJ
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W POLSCE
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Mikołajki, 3 marca 2018r.


W 2018 r. obchodzimy w Polsce niezwykle ważną, setną, rocznicę odzyskania niepodległości. Rocznice, takie jak ta, napełniają nas dumą i dają sposobność do świętowania tego, co najlepsze w historii Rzeczpospolitej. Pozwalają uczcić i upamiętnić wszystkich tych, którzy przez wieki poświęcali swoje życie, wolność i dobrobyt w służbie Ojczyźnie, czyli swoim bliźnim. Powinny być jednak również bodźcem do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością Narodu. W tym do zastanowienia się nad modelem współczesnego patriotyzmu i wizją społeczeństwa obywatelskiego na miarę XXI w.
Dlatego my, ewangelicy, członkowie Synodu Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wyrażamy swój zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, nacjonalizmu i wszelkich ideologii mających u podstaw nienawiść i pogardę dla drugiego człowieka.
Jako spadkobiercy pięciowiekowej tradycji mazurskiego ewangelicyzmu w przeszłości wiele wycierpieliśmy za wierność swojej ewangelickiej wierze oraz językowi polskiemu ukształtowanemu w dobie i dzięki Reformacji (by wspomnieć tylko Stanisława Murzynowskiego, ks. Gustawa Gizewiusza, ks. Krzysztofa Mrongowiusza, czy Michała Kajkę). Nasi przodkowie cierpieli przez to prześladowania za czasów pruskiej germanizacji, a potem w czasie komunizmu, gdy traktowano ich jako obcych na własnej ziemi. Dlatego tym bardziej bliski jest nam los mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych, które z uwagi na swoją odrębność i przywiązanie do tradycji spotykają się z nieprzyjemnościami i pogardą.
Z obawą obserwujemy nasilające się ataki na tle rasowym i budzące się demony nienawiści. Także i nasza mazurska ziemia nie jest od nich wolna. To tu doszło do ataków na społeczność muzułmańską (Ełk), zbezczeszczenia kaplicy ewangelickiej (Biała Piska), próby zorganizowania koncertu zespołów związanych z ideologią nazistowską (Ostróda), oraz marszu środowisk skrajnie prawicowych (Hajnówka).
Jako ewangelicy, w pierwszej kolejności miarą naszego życia i postępowania czynimy Pismo Święte. To zaś jest w tej kwestii bardzo jasne i czytelne. Poczynając od największego z przykazań – miłości Boga i obejmującej wszystkich ludzi miłości bliźniego, po słowa Jezusa: „miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44), dlatego odrzucamy postawy nacjonalistyczne jako sprzeczne z Pismem Świętym. Wiara chrześcijańska stawia w centrum osobę Syna Bożego - Jezusa Chrystusa, pozbawiając ważności podziały społeczne – stworzone i podsycane przez grzesznych ludzi: Nie masz Żyda ani Greka (…) albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie (Ga 3,28)"
Chcemy, aby w naszym Kraju – w naszym wspólnym domu – wszyscy, niezależnie od pochodzenia, religii i wyznawanych poglądów, mogli bezpiecznie żyć i pracować budując w ten sposób silne i dostatnie państwo. Tak, jak czyniliśmy to od wieków udzielając schronienia cierpiącym prześladowania, a nasi przodkowie stworzyli pierwszy w historii dokument gwarantujący (od luterańskich Prus przez katolickie Mazowsze po prawosławną Ruś) pokój między religiami. Akt ten zwany Konfederacją Warszawską był nie tylko ukoronowaniem złotego wieku polskiej tolerancji, ale i dał podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatelskiego, bogatego w różnorodności.
W naszych modlitwach powierzamy Bogu przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i światopoglądowych, którzy doświadczyli nieprzyjemności czy prześladowań i zgodnie z Chrystusowym poleceniem otwieramy przed nimi swoje domy i kościoły. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Mt 25,40)

(-)
Synod Diecezji Mazurskiej
Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego w Polsce

Refleksje
na Wielki Tydzień

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebr 4.14-16
Wybitny pisarz rosyjski, Dostojewski, umierając miał prosić, aby mu przeczytano Ewangelię o chrzcie Jezusa oraz przypowieść o synu marnotrawnym. W tej Ewangelii Bóg przyznaje się do swego Syna, który przyjął postać sługi i obwieszcza: "Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem". Drugi tekst jest ewangelicznym przekazem o człowieku, który wraca do ojcowskiego domu po swojej życiowej klęsce i zostaje przez ojca na nowo przyjęty.
Fiodor Dostojewski wpisał się tymi życzeniami w szczególną przestrzeń odwiecznej tęsknoty człowieka odnośnie przyszłości., którą wyrażamy w słowach wieczność, życie po... czy też po prostu Dom Ojca. W tym ostatnim przypadku podejmujemy słowa Pana Jezusa: „w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań, idę przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli...”
Być przyjętym przez Ojca, przez Boga łaski i przebaczenia to pradawna, odwieczna tęsknota człowieka od zarania dziejów począwszy. W tle tej tęsknoty pojawia się instytucja kapłaństwa i ofiary przebłagalne. Ofiary przebłagania Boga składano również w religii żydowskiej. Raz w roku arcykapłan składał ofiarę krwawą ze zwierząt ofiarniczych i wchodził do miejsca przenajświętszego w świątyni – sanctissimum – by krwią tych zwierząt skropić skrzynię przymierza. Ta ofiara była aktem ekspiacji dla odkupienia ludu i pojednania z Bogiem, który od tej chwili był łaskawszy.
Do tej formy kultu ofiarniczego nawiązuje autor listu do Hebrajczyków. Jezusa Chrystusa, który przez Swoje życie, śmierć, ale również przez swoje zmartwychwstanie, swój powrót do wieczności nazywa arcykapłanem, który nie tylko ma dostęp do przenajświętszego – do Bożej łaski – ale również ma udział w niezmierzonej Bożej wielkości.
Apostoł piszący List do Hebrajczyków wzywa:
Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. – Jeśli do Niego przyznawać się będziemy w wierze i w życiu, to tym samym znajdziemy się w zasięgu Jego mocy i łaski.
Myślę jednak, że ten wyraz arcykapłan nie oddaje w pełni tego kim Jezus naprawdę był i i jest dla nas.
Arcykapłanów zawsze świat miał pełno. Jezus zaś jest jedynym, prawdziwym, który przechodząc przez ciężkie doświadczenia rozumiał jak nikt niedolę człowieka. Także dziś zna, jak nikt inny, ciężary i trudy, z którymi każdy z nas musi się mozolić...
On był jedynym, który wolę Bożą wypełnił bez reszty...
Przed tym arcykapłanem można złożyć brzemię, które nas przygniata tych małych i dużych trosk o przyszłość, o nasze życie, o zakusy i zapędy niezaspokojonych ludzkich ambicji i niebezpieczeństwa z nich wynikające.
Ufamy, że słowa listu do Hebrajczyków znajdą swoje wypełnienie w swoim odniesieniu tak do naszego dzisiaj, jak do naszej przyszłości w domu Ojca.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego