kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści
Szanowne Policjantki, Policjanci
Pracownicy cywilni Policji!

W Dniu Święta Policji, życzę wszystkiego co najlepsze, zadowolenia z pracy, wiele satysfakcji, aby praca w Policji była Waszą radością i powołaniem!  

Modlitwa w intencji Policji:
Panie Boże, do Ciebie przychodzimy dzisiaj wraz z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi Policji, którzy powołani są do szczególnej troski o bezpieczeństwo nas wszystkich.
Wraz z nimi dziękujemy za Twoje prowadzenie i błogosławieństwo. Prosimy Cię Panie Boże byś każdego dnia obdarzał ich łaską i pokojem, mądrością i roztropnością. Spraw, by każde wyjście do pełnionych zadań kończyło się zawsze szczęśliwym powrotem do domu. Bądź z ich rodzinami i bliskimi, prowadź ich i wspieraj.
Pragniemy też wspomnieć dziś wszystkich funkcjonariuszy Policji, którzy złożyli dar największy - życie – na polach bitew, w miejscach zagłady oraz w codziennej służbie, w walce z przestępcami. Szczególnie dziś chcemy o nich pamiętać i za nich dziękować. Amen.

ks. Marek Twardzik
Ewangelicki Duszpasterz Policji
    
Drogie Policjantki, Drodzy Policjanci,
Pracownicy cywilni Policji!

Obchodzimy kolejne Święta w życiu. Wielki Piątek i WielkaNoc! Smutek i Radość! Śmierć i Życie! Noc i Światłość Dnia!  Oto Zmartwychwstanie!!!
Powyżej widzimy piękny fresk w Kościele Świętego Zbawiciela na Chorze, (Stambuł), który przedstawia Jezusa wyprowadzającego podczas zmartwychwstania Adama i Ewę z grobów.
Życzę wszystkim, aby te kolejne Święta Wielkanocne w naszym życiu nie były tylko kolejnym świętowaniem wydarzenia z historii zbawienia, ale były przeżyciem naszego Zmartwychwstania! Niech Jezus wyciągnie i Nas z naszych grobów, bez względu na to czym one są, czy grobem beznadziejności, smutku, goryczy, samotności, nie przebaczenia, żałoby, bojaźni, choroby… Pamiętaj z każdego grobu Jezus może Cię wyciągnąć!!!

Wstał Pan prawdziwie!!!” - Mk 24, 34;
Wiele radości ze Zmartwychwstania Pańskiego    
oraz głębokiej wiary, że: Pan wstał prawdziwie!!!
życzy ks. Marek Twardzik
ewangelicki kapelan policji

ks. Marek Twardzik.
KMP w Bielsku – Białej
,
ul. Wapienna 45 p. B 039
czwartki od 8.30 do 13.00.

W środy od 16.00 – 18.30
i
w piątki od 15:00 – 20:00
w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Cisownicy
43-440 Cisownica, ul. Cisowa 128

Kontakt:
tel. 502 734 407
e-mail: edpo@luteranie.pl
lub marek.twardzik@luteranie.pl.
strony internetowe:
facebook:
Ewangelickie Duszpasterstwo Policji
oraz: kapelanpolicji.pl

Piotr ma 41 lat. Jest policjantem pracującym w Ustroniu. W maju 2020 roku uległ wypadkowi. Doznał złamania kręgosłupa, urazu głowy i stłuczenia narządów wewnętrznych. Po natychmiastowej operacji neurochirurdzy określili jego stan jako ciężki, stwierdzając m.in. niedowład kończyn dolnych.

Aspirant sztabowy Piotr Glenc, dzielnicowy Komisariatu Policji w Ustroniu, służy w policji od blisko 15 lat. Od 10 lat jest zaś dzielnicowym. Napotykając w służbie rozmaite trudne sytuacje, zawsze stara się nieść pomoc innym. Będąc wiernym policyjnej przysiędze służy obywatelom, czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców i ma na uwadze tych, którzy potrzebują wsparcia.
Dziś jednak, po ciężkim wypadku, on sam potrzebuje pomocy.

Obecnie Piotr jest rehabilitowany w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym w Reptach koło Tarnowskich Gór. Koszty tej pooperacyjnej rehabilitacji pokrywa NFZ, działania te są jednak ograniczone w czasie. Dla odzyskania sprawności potrzebna będzie dużo dłuższa i kosztowna rehabilitacja, realizowana jedynie w ramach odpłatności prywatnej. Do tego dojdą także koszty zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
Koszty rocznej specjalistycznej rehabilitacji i zakupu niezbędnego sprzętu to 150 000,00 PLN.

Diakonia Polska uruchomiła zbiórkę środków na ten cel.
Ofiary można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

z dopiskiem „Rehabilitacja Piotra”
bądź też za pośrednictwem płatności elektronicznej DotPay na stronie internetowej Diakonii Polskiej w zakładce „Darowizny”:
www.diakonia.org.pl/darowizny (w rubryce „Cel” należy wpisać: „Rehabilitacja Piotra”).
Każda wpłata ma wielką wartość. Pomóżmy Piotrowi odzyskać sprawność!
Wróć do spisu treści