kapelan policji

Idź do spisu treści

Menu główne:

2018

Zmiana roku przypada w naszej szerokości geograficznej zimą. Jest to zawsze urokliwe gdy biały śnieg przykryje wszelki pył, kurz, rozmaite pozostałości zamkniętego jesienią czy chwilowo przyhamowanego procesu wegetacji. Jest biało, jest czysto, jest pięknie... Stare przeminęło, by po chwili startować mogło nowe życie.
Czy tylko w przyrodzie? - W znacznym stopniu dotyczy to także naszych spraw. Odczuwamy zmianę roku jako pewną cezurę. Dokonujemy zamknięcia i otwarcia. Chcemy pozostawić co stare i wejść w nowy czas. To bardzo ważne, ale czy ma się nam zdarzyć raz w roku?
Niedawno byłem świadkiem zamyślenia - byłoby dobrze, gdyby się zawsze dało nie nieść ze sobą, tego co jest naszym ciężarem służby, obciążeniem, stresem, niechcianym bagażem, z którym idziemy do domu... Tak, byłoby szczęściem stworzyć cudowną kurtynę, przez którą przejście oczyszczałoby z wszystkiego co się stało i napełniało nas nową, pozytywną energią...
Przypomina się tu słowo apostoła Pawła:
„Bracia, (...) jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu...
To otwarcie na przyszłość ma podłoże w usprawiedliwieniu przez Chrystusa i zaufaniu do Chrystusa. To nowe stworzenie czy nowonarodzenie człowieka.

W Nowym 2018 Roku życzę wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz pracownikom Policji wszelkiej pomyślności - daru zdrowia i sił, dobra pozytywnych relacji w rodzinie i służbie, sukcesu we wszelkich zakresach Waszego działania tak w życiu zawodowym jak i osobistym. Umiejętności czerpania sił z przebaczenia i pojednania oraz odwagi przebaczenia i pojednania. Wreszcie tej otwartości wymierzonej w przyszłość: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu...We wszystkim niech Wam Pan Bóg błogosławi i niech Was ma w swojej opiece.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego