kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

Wielkanoc

Święta i uroczystości > Rok Liturgiczny

Chrystus
Zmartwychwstał!
Prawdziwie
Zmartwychwstał!


A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiw-szy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Mt 28,1-10

Chrystus został wzbudzony z martwych – zmartwychwstał!
Te słowa znów wkraczają w rzeczywistość, bo nadeszła Wielkanoc. Lecz czy Wielkanoc w naszym życiu nadal dotyczy zmartwychwstania? Czy wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem nie umykają czasem naszej uwadze, gdy skupiamy się na wiosennej aurze i spotykamy w gronie rodzinnym? Czy to, że Jezus zmartwychwstał ma jeszcze dzisiaj znaczenie?
Staramy się żyć uczciwie, odpowiedzialnie, angażować się w życie parafialne, otwierać się na potrzeby ludzi wokół nas. To wszystko sprawia, że jesteśmy zadowoleni z siebie, lecz czy pozwala nam w pełni cieszyć się Wielkanocą?
Tymczasem bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie ma Wielkanocy, nie ma radości, nie ma nowego życia. To właśnie zmartwychwstanie - jedynie Chrystus - zmienia naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Zmartwychwstanie zmienia przeszłość, gdyż dzięki Chrystusowi mamy odpuszczenie grzechów. To, co było dotąd ciężarem, możemy zostawić u stóp krzyża, świadomi, że On ten ciężar wziął na siebie.
Zmartwychwstanie zmienia teraźniejszość, bo przez Chrystusa możliwe jest pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem i pomiędzy ludźmi. Pojednani z Bogiem i ludźmi, wdzięczni Bogu, możemy żyć uczciwie, odpowiedzialnie i także dokonywać zmian w otaczającym nas świecie.
Zmartwychwstanie zmienia przyszłość, bo to, co najmniej znane i czego najbardziej się obawiamy, Bóg w Chrystusie przekształca w nadzieję. Nasze życie dzięki zmartwychwstaniu nabiera nowego sensu, bo mamy na co czekać.
W tym szczególnym świątecznym czasie życzę wszystkim, by skutki zmartwychwstania były zawsze widoczne i odczuwalne w naszym życiu, by zmiany, które dokonały się przed dwoma tysiącami lat nadal pobudzały naszą wiarę do działania.
Chrystus zmartwychwstał! Tylko w Nim jest nasza nadzieja!

Bp Jerzy Samiec
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Wróć do spisu treści