kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

2015-10-15 KP Czechowice Dziedzice

Święta i uroczystości

Nowy Komisariat Policji
/homilia przy poświęceniu/


Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła,
Strzec będzie duszy twojej. Ps. 121, 7.


Poświęcenie jest wyznaczeniem do służby. Jest ono poruczeniem Bogu. Dokonujemy tego przez Słowo Boże i modlitwę oraz symbolikę obmycia. To niesie nam wartość oczyszczenia – ono jest udzielane w Słowie Bożym, ono dzieje się w modlitwie, jego znakiem jest symbolika obmycia.

Dzisiaj prosimy Boga by to miejsce i pojazdy okazały się dobrymi dla Waszej służby, by ona była skuteczna, by przynosiła dobry plon pokoju i spokoju – nie tylko poczucia, ale rzeczywistego, realnego bezpieczeństwa.

Komisariat Policji nie jest miejscem rajskiej szczęśliwości, w  którym by się gromadziły rzeczy krystalicznie czyste, sterylne. Jesteście służbą, która stale ma do czynienia z wszelkim brudem, jaki wytworzyć potrafi przewrotność człowieka. Jak dalece to godzi w wasze bezpieczeństwo, tego mamy trwały wyraz w tablicy upamiętniającej tych, co w służbie dopełnili przysięgi aż do ofiary życia.

Do zagrożeń służby nalężą też z jednej strony ów święty gniew, w którym tylko krok do przekroczenia uprawnień, a z drugiej to, co Psalmista ujął w  wyznanie: „Co do mnie - omal nie potknęły się nogi moje, Omal nie poślizgnęły się kroki moje, Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych” Ps 73.

Poświęcamy dziś to budowanie, by było miejscem prawych stróżów prawa. By było miejscem bezpiecznym, zawsze dobrego kończenia służby i takiego w pokoju powrotu do domu. Podobnie te pojazdy, by były dobrym wsparciem Waszych codziennych działań.

Ku temu Wszechmogący Bóg niech błogosławić raczy. /ks.T.K./

Poświęcenia dokonali: ks. Joachim Gondro i ks. Tadeusz Konik

zdjęcia: KMP Bielsko-Biała

Wróć do spisu treści