kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

500 lat Reformacji

Rozmaitości


1517

2017

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Reformacji. Postanowiono w ten sposób przypomnieć i docenić zapoczątkowany w 1517 roku ruch religijny i umysłowy, który na przestrzeni pięciu stuleci przyniósł wiele istotnych owoców.
Początki ruchu reformacyjnego wiążą się z działalnością Marcina Lutra i jego protestem przeciwko handlowi odpustami w Kościele zachodnim. W październiku 1517 roku augustiański mnich i profesor uniwersytecki w Wittenberdze ogłosił 95 tez do dyskusji nad praktyką pokutną i problemem handlu listami odpustowymi.
Z czasem Luter w licznych pismach przedstawił zasady odnowy Kościoła. W 1529 roku wydał swoje katechizmy, zaś w rok później /1530/ najbliższy współpracownik Lutra, Filip Melanchton, przedstawił cesarzowi Wyznanie Augsburskie, w którym znalazły się podstawowe założenia ewangelicyzmu: zbawienie uzyskuje się dzięki łasce Bożej, a nie własnym dobrym uczynkom; Pismo Święte jest jedynym źródłem nauczania chrześcijańskiego; tylko w Jezusie Chrystusie chrześcijanin może odnaleźć drogę do zbawienia.
Reformacja przynosi upodmiotowienie chrześcijanina w jego relacji do Boga. Kościół przestaje być instytucjonalnym pośrednikiem zbawienia i zostaje zdefiniowany jako zgromadzenie wierzących. Są oni odpowiedzialni za przekaz Ewangelii, naukę wiary. To skutkuje rozwojem oświaty.
Najbliższy współpracownik Lutra, Filip Melanchton dokonuje reformy szkolnictwa. Wzrasta poczucie samostanowienia i samorządności, co dziś postrzegamy jako zdolność obywatelską.
Na Śląsk, wówczas należący do Królestwa Czech zasady Reformacji niemal natychmiast po jej zaistnieniu, choć jej rozprzestrzenienie na wszystkie księstwa śląskie zajęło kilka dziesięcioleci.
Na Górnym Śląsku silnymi ośrodkami ewangelicyzmu  stały się w XVI w. Cieszyn, Tarnowskie Góry i Pszczyna.
W okresie kontrreformacji w XVII wieku konfiskowano protestantom majątki, pozbawiono kościołów, a duchownych i nauczycieli wygnano lub pozbawiono możliwości wypełniania funkcji.
W 1707 r. po interwencji luteranina, króla Szwecji, Karola XII cesarz Józef I zgodził się na wzniesienie 6 nowych kościołów - tzw. kościołów łaski - wśród których był kościół Jezusowy w Cieszynie. W 1781 r. Cesarz Józef II wydał Patent Tolerancyjny zezwalający ewangelikom wznoszenie Domów Modlitwy. Protestantyzm na Śląsku Cieszyńskim mógł się odrodzić.
Na pruskim Górnym Śląsku wyznanie ewangelickie cieszyło się wolnością po przyłączeniu do Prus przez króla Fryderyka II Hohenzollerna. W 1821 r., po połączeniu w Prusach Kościoła luterańskiego z reformowanym, powstał Ewangelicki Kościół Unijny.
W 1918 r. ewangelicki seniorat (obecnie diecezja) cieszyński podjął akces do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w dawnym Królestwie Polskim.  W byłej części pruskiej Górnego Śląska powstał Kościół Ewangelicko - Unijny na polskim Górnym Śląsku.
Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce po II wojnie światowej odradzał się w bardzo trudnych warunkach.
Rok Reformacji obfity jest w przedsięwzięcia podejmowane przez wiele podmiotów. Informacje o nich dostępne są na stronach:
reformacja2017.slaskie.pl; luter2017.pl;
luteranie.pl  oraz na innych stronach parafii, diecezji i wielu instytucji kultury.


Wróć do spisu treści