kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

Zasady Etyki 1938

Generalia

Przykazania Policjanta Państwowej Policji

 • Honor i Ojczyzna - oto hasła, ktłórymi w życiu Twoim masz się kierować.

 • Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz jej godny.

 • Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż one nie są przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie narodu.

 • Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością [godnością].

 • Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje, i obchodź się z wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.

 • Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.

 • Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze czysto i schludnie ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrzneg.

 • Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.

 • Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.

 • Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.

 • W wystąpieniach przeciw wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.

 • Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.

 • Miej pogardę dla pochlebców.

 • Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, bo obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

"Na posterunku" 1938, nr 5.

Wróć do spisu treści