kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

2015-11-26 - Prewencja BB po remoncie

Święta i uroczystości

Obiekt SPPP w Bielsku-Białej po renowacji

W czwartek 26 listopada, odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Symboliczną wstęgę przeciął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia wraz z Prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem, dowódcą jednostki mł.insp. Dariuszem Fajferkiem oraz przedstawicielką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ewą Pastuszką.
W uroczystości uczestniczył także Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak, dowódcy oddziałów prewencji w Katowicach i Częstochowie, a także szefowie służb współpracujących na co dzień z Policją, policyjni kapelani oraz osoby zaangażowane w modernizację budynku. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kompania reprezentacyjna śląskiej Policji.

Królestwo Boże pośród was jest.

Królestwo Boże lokalizujemy w jakiejś nieokreślonej przyszłości, najchętniej poza naszym ziemskim doświadczeniem; bo też jak? - tu i teraz? - w tym otoczeniu?
Dla rozmówców Pana Jezusa to także przyszłość, pytają: „kiedy przyjdzie?” - z nastaniem tego królestwa wiążą polityczne nadzieje.
Niespodziewanie słyszą: „Królestwo Boże pośród was jest”.
- Istnieje przekład jeszcze dosadniejszy – wewnątrz was jest...
To Królestwo jest tam, gdzie jest Jezus. Ono jest rzeczywistością życia człowieka tu i teraz. Patrząc na naszą chrześcijańską drogę możemy powiedzieć, że jest to Królestwo w nas zainicjowane w Chrzcie Świętym, budowane Słowem Bożym, karmione Eucharystią.
Atrybutami tego królestwa są: „sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym” - dobre cechy życia, podnoszące dobrostan człowieka i ludzkiej gromady.
Jeśli dziś, w dniu oddania do użytku, a także poświęcenia po remoncie Waszej siedziby podejmuję myśl, o owym pośród nas, czy wręcz w nas zaistniałym Królestwie, to w tej nadziei i w tej intencji, by tu zeszły się razem dobre uwarunkowania zewnętrzne, dające nowy wymiar komfortu służby, z tymi wartościami wewnętrznymi – sprawiedliwość, pokój, radość – w które jesteśmy wyposażani, by razem stanowiły ów wartościowy dobrostan więzi wzajemnych odniesień, wspólnie pełniowej służby, razem osiąganych sukcesów i razem dźwiganych trudów, brzemion.
Sprawiedliwość, pokój i radość – atrybuty Królestwa Bożego – nie są pojęciami pustymi pośród Was w tym pododdziale. Prosimy dzisiaj, by były umacniane dla dobra służby, dla dobra życia w pełnieniu zadań, a tak samo pośród Waszych rodzin i domów.
Niechaj Wam Bóg tym błogosławić raczy.

Medytacja biblijna: ks. Tadeusz Konik; zdjęcia: sierż.szt. Piotr Rozumkiewicz z SPPP w Bielsku-Białej

Wróć do spisu treści