kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

Modlitwa na wrzesień

Homilie

Panie Boże, Ojcze niebieski!
Stajemy przed Tobą w pamięci na czas wojennej zawieruchy, która dotknęła naszej ziemi, a potem rozprzestrzeniła się na cały świat. Mamy w pamięci czas zły, o którym może mieć człowiek tylko jedno pragnienie – by się nigdy nie powtórzył.
Tobie Boże dziękujemy dziś, za tych, którzy stanęli w obronie Ojczyzny naszej w tamtym wrześniu i w latach następnych w kraju i na rozmaitych polach bitew na wschodzie i zachodzie, na północy i południu.
Tobie Boże polecamy tych, którzy jeszcze są wśród nas, prosząc byś błogosławić raczył ich lata sędziwe darami zdrowia, sił, bliskości rodziny.
Przychodzimy w pamięci i prośbie o tych, którzy dla Ojczyzny naszej położyli swoje życie na polach bitew, w miejscach zagłady, w miejscach straceń – daj im swój pokój w Twoim ojcowskim domu.
Dziękujemy za dar pokoju i wolności, za błogosławieństwo trudu odbudowy Ojczyzny i jej rozwoju, za życie pokoleń w czasie, w którym słowo wojna jest echem dochodzącym ze stron odległych.
Zdarz Panie, byśmy nie dożyli czasu przekuwania lemiesza w miecz i przetapiania kościelnego dzwonu na armatnią lufę. Ku temu błogosław nam mądrością serca i umysłu, powściągliwością mowy i zamierzenia, byśmy umieli zachować dar pokoju i nieść ten dar między kraje i narody świata.
Boże, Ojcze nasz! Błogosław Ojczyźnie naszej. Strzeż jej wolności. Prowadź nas w budowaniu społecznej więzi i sprawiedliwości, rozpalaj bratnią miłość, wykorzeniaj co złe.
Panie Jezu Chryste, który jesteś jedyną głową Kościoła, miej w swoim prowadzeniu całe Chrześcijaństwo na ziemi, racz błogosławić biskupów, prezbiterów, diakonów i wszystkich wiernych. Błogosław pokojem domy i rodziny, wioski i miasta, kraje i narody świata.
Boże Duchu Święty, który przenikasz głębiny człowie czego serca i kształtujesz życie i myśl miej w swojej łasce i prowadzeniu rządzących i rządzonych i kieruj ich działania tak, by przynosiły plon dobry.

W Trójcy Świętej jedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty zlej swoje błogo sławieństwo na Ojczyznę naszą, Polskę, oraz na wszystkie kraje i narody świata i daj nam pokój swój. Amen.Wróć do spisu treści