kapelanpolicji.pl
Przejdź do treści

Ślubowanie policjanta

Generalia

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków policjanta,
ślubuję:
służyć wiernie Narodowi,
chronić ustanowiony
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli,
nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ślubuję pilnie przestrzegać prawa,
dochować wierności
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
przestrzegać dyscypliny służbowej
oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję
strzec tajemnic związanych ze służbą,
honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."


Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Stan prawny: 16.02.2012


Wróć do spisu treści